149. ปลาทับทิมทอดสามรส (Pla-Tub-Tim-Tod-Sam-Rod)

Steamed ปลานึ่ง-0023
148. ปลาทับทิมนึ่งจิ้มแจ่ว (Pla-Tub-Tim-Nueng-Jim-Jeaw)
กันยายน 9, 2015
หอยแครงลวก (1)
142. หอยแครงลวก/เผา (Hoi-Crang-Luak-Phao)
กันยายน 9, 2015

149. ปลาทับทิมทอดสามรส (Pla-Tub-Tim-Tod-Sam-Rod)

Deep fried ปลาทอดสามรส-0011