217. เบียร์สิงห์ กลาง (Singha Beer Medium)

198- เบียร์ลีโอ
216. เบียร์ลีโอ (Leo Beer)
กันยายน 10, 2015
200-เบียร์ไฮเนเก้น
218. เบียร์ไฮเนเก้น (Hineken Beer)
กันยายน 10, 2015

217. เบียร์สิงห์ กลาง (Singha Beer Medium)

199-เบียร์สิงห์